HAVALANDIRMA ÜNİTESİ

Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
icon
icon
icon
icon
icon

 

  • Po pompa İstasyonundan gelen hattın sonunda (arıtma girişi) tesis giriş debisini ölçmek için DN 1200’lük bir adet elektromanyetik debimetre bulunmaktadır.
  • Debimetreden sonra tesis genel by-pass hattı ana giriş borusundan ayrılmaktadır.
  • Tesis genel by-pass hattı tesis ana çıkış borusuna (DN 1200) bağlanır.
  • Tesis by-pass edildiğinde şebekeye sadece klorlanmış su verilebilecek,diğer çıkışlara (Organize sanayi,pamukçu) su verilemeyecektir.

Her havalandırma yapısı 114900 m3/gün su geçirme kapasitesine sahiptir. Havalandırmada suyumuz kaskatlanır. Her biri 45 cm’lik dört kademeli savaklar ,çözünmüş oksijen doyma konsantrasyonunu tamamlaması amacı ile tasarlanmıştır. Böylece suda çözünmüş halde bulunan demir ve manganın oksitlenmesini sağlayıp onları çözünmez forma dönüştürecek ve çökeltme-filtreleme kademelerinde ayrışmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda eğer koku varsa , giderilmiş olur.

Bulanıklığı ,muhtelif maddeleri, (kolloidler, kil tanecikleri, organik maddeler, bakteri ve algler) ve yüzey sularının rengini yok etmek için ve temas süresinin uzun olması için FeCl3 havalandırma yapısından suya enjekte edilmektedir.

Tank iki ana bölümden oluşur ve her iki bölüm de birbirinden bağımsız olarak penstoklar ( sürgülü kapaklar ) sayesinde izole edilebilir.

Her iki havalandırma hattı ortak bir dağıtım yapısına bağlanmaktadır ve Ön klorlama bu ortak dağıtım yapısında yapılmaktadır . Böylece tesiste suyun geçtiği bölümler bakteri , yosun gibi oluşumlardan korunmuş olmaktadır. Eğer By-pass hattı kullanılıyorsa , yine ön klorlamanın yapılabilmesi için gerekli hat.

Ana Sayfa | Rss | E-Belediye | Kent Rehberi | Site Haritası | İletişim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi