06 EKİM 2009

Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
icon
icon
icon
icon
icon

Belediye Meclisimizin 77. Dönem 06 / Ekim / 2009 tarihli toplantımızın 1. Birleşiminin 1.Oturumunu Meclis Başkanı İsmail OK`un Başkanlığında Salı günü saat:20.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

155-Yapılan oylama neticesinde:Belediye Meclisimizin 12 / Eylül / 2009 tarihli Meclis Tutanak Özeti oybirliği ile kabul edildi.

 

156-Meclis üyelerinin vermiş oldukları önergede; Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması ile ilgili önergemizin gündeme alınması ve gündeme alındıktan sonra, gündemimizin III. maddesinde bulunan görüşülüp karara bağlanacak evrakların 5. sırasında görüşülerek karara bağlanması hakkındaki önergenin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu önerge üzerinde bir görüş belirtmek olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde; Önerge oybirliği ile kabul edildi.

 

157-Yapılan oylama neticesinde; Balkart Vize bedelleri oyçokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclis Başkanı İsmail OK ve Meclis üyelerimizden; Ahmet HELVACIGÜL,Mustafa BİLSEM, Tuna AKTÜRK, Birol KAÇAK, Faruk DEMİRASLAN, Yusuf ÖZENÇ, Metin ÖZPINAR, Bayram Ali AVCI, Niyazi TUNÇ, Mesut KUŞKU, İlyas GÜNEŞ, Tahir KORUCUOĞULLARI, Gülay BİRDAR, Nazif EREN, Turan GÜRBÜZ, Mustafa AYDİŞ, İlyas KAPISIZ, Yusuf HOCAOĞLU, Cüneyt ERMİŞLER, Ayten AKAT, Kemal BÜYÜKAKIN, Hazım KÖSE, Nejdet ERDOĞAN, Canan KOVACIOĞLU, Kadir KETHÜDA, Recep MEŞE, Tülay BABUŞCU, İsmail SARSILMAZ, Ekrem İZCİ, Adil UZ olmak üzere 31 Kabul oylarına karşılık, diğer meclis üyelerimizden Zafer ÇAKIR Red oyu kullanmıştır.

 

158-Yapılan oylama neticesinde;237 sayılı Taşıt Kanunu`nun 10 ncu maddesine istinaden Belediyemizce çalıştırılmak üzere 1(bir) adet otobüsün 4734 Sayılı İhale Kanunu kapsamında satın alınması hususu oyçokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclis Başkanı İsmail OK ve Meclis üyelerimizden; Ahmet HELVACIGÜL, Mustafa BİLSEM, Tuna AKTÜRK, Birol KAÇAK, Faruk DEMİRASLAN, Yusuf ÖZENÇ, Metin ÖZPINAR, Bayram Ali AVCI, Niyazi TUNÇ, Mesut KUŞKU, İlyas GÜNEŞ, Tahir KORUCUOĞULLARI, Gülay BİRDAR, Nazif EREN, Turan GÜRBÜZ, Mustafa AYDİŞ, İlyas KAPISIZ, Cüneyt ERMİŞLER, Kemal BÜYÜKAKIN, Hazım KÖSE, Nejdet ERDOĞAN, Canan KOVACIOĞLU, Kadir KETHÜDA, Recep MEŞE, Tülay BABUŞCU, İsmail SARSILMAZ, Ekrem İZCİ, Adil UZ olmak üzere 30 Kabul oylarına karşılık, diğer meclis üyelerimizden Yusuf HOCAOĞLU Red oyu, Ayten AKAT ise Çekimser oyu kullanmıştır.

 

159-Yapılan oylama neticesinde;Söz konusu Merkez Köseler Köyü 1734 nolu parselin 4300,00m2`lik bölümünün 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre istimlak Ek Proğramına alınması hususu oybirliği ile kabul edildi.

 

160-Yapılan oylama neticesinde; Belediyemizin 2009-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oyçokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclis Başkanı İsmail OK ve Meclis üyelerimizden; Ahmet HELVACIGÜL,Mustafa BİLSEM, Tuna AKTÜRK, Birol KAÇAK, Faruk DEMİRASLAN, Yusuf ÖZENÇ, Metin ÖZPINAR, Bayram Ali AVCI, Niyazi TUNÇ, Mesut KUŞKU, İlyas GÜNEŞ,Tahir KORUCUOĞULLARI, Gülay BİRDAR, Nazif EREN, Turan GÜRBÜZ, Mustafa AYDİŞ olmak üzere 17 Kabul oylarına karşılık , diğer meclis üyelerimizden;İlyas KAPISIZ, Yusuf HOCAOĞLU, Cüneyt ERMİŞLER, Ayten AKAT, Kemal BÜYÜKAKIN, Hazım KÖSE, Nejdet ERDOĞAN, Canan KOVACIOĞLU, Zafer ÇAKIR, Kadir KETHÜDA, Recep MEŞE, Tülay BABUŞCU, İsmail SARSILMAZ, Ekrem İZCİ, Adil UZ olmak üzere 15 Red oyu kullanmışlardır.


161-Yapılan oylama neticesinde; Toplu İş Sözleşmelerinde Mevzuat ve Toplu İş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatleri korumak iş barışı ve verimliliğinin artmasını sağlamak; hukuki, ekonomik ve sosyal yönden destek alabilmek amacıyla, Belediyemizin Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olması hususu oyçokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclis Başkanı İsmail OK ve Meclis üyelerimizden; Ahmet HELVACIGÜL, Mustafa BİLSEM, Tuna AKTÜRK, Birol KAÇAK,Faruk DEMİRASLAN, Yusuf ÖZENÇ, Metin ÖZPINAR, Bayram Ali AVCI, Niyazi TUNÇ, Mesut KUŞKU, İlyas GÜNEŞ, Tahir KORUCUOĞULLARI, Gülay BİRDAR, Nazif EREN, Turan GÜRBÜZ, Mustafa AYDİŞ,İsmail SARSILMAZ, Ekrem İZCİ, Adil UZ olmak üzere 20 Kabul oylarına karşılık, diğer meclis üyelerimizden;İlyas KAPISIZ, Yusuf HOCAOĞLU, Cüneyt ERMİŞLER, Ayten AKAT, Kemal BÜYÜKAKIN, Hazım KÖSE, Nejdet ERDOĞAN, Canan KOVACIOĞLU, Zafer ÇAKIR, Kadir KETHÜDA, Recep MEŞE, Tülay BABUŞCU olmak üzere 12 Red oyu kullanmışlardır.


162-Yapılan oylama neticesinde; Acil ihtiyaçların karşılanması için, Belediye Meclisimizin 77. Dönem I. Birleşiminin I. Oturum Toplantısına 10 dakika ara verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra II. Oturuma geçildi.


163-Yapılan oylama neticesinde;Gündemimizin IV. maddesinde yer alan İlgili komisyonlara havalesi yapılacak olan (İmar Komisyonu ve Tarife Mesai Komisyonu) evrakların madde başlıklarının okunarak oylanması hakkındaki sözlü önerge oybirliği ile kabul edildi.

 

164- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İlimiz Merkez Akıncılar Mahallesi Kentsel Yenileme Alanına ilişkin yazısının incelenmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

 

165-Hukuk İşleri Müdürlüğü`nün Hacıilbey Mahallesi 17 pafta, 203 ada, 11 nolu parselle ilgili alınmış Balıkesir İdare Mahkemesi kararının değerlendirilmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

 

166-Hukuk İşleri Müdürlüğü`nün Atatürk Mahallesi 22 L III pafta, 5187 ada, 1 nolu parselle ilgili alınmış Balıkesir İdare Mahkemesi kararının değerlendirilmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

 

167-Hukuk İşleri Müdürlüğü`nün Dinkçiler Mahallesi 138 pafta, 960 ada eski 451 nolu parselle ilgili alınmış Bursa İdare Mahkemesi kararının değerlendirilmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

168-Hukuk İşleri Müdürlüğü`nün Subay Mahallesi 161 pafta, 1596 ada, 339 nolu parselle ilgili alınmış Balıkesir İdare Mahkemesi kararının değerlendirilmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.


169-İlimiz Merkez 2. Aygören Mahallesi 19 K I-IV pafta, 937 ada, 73 nolu parselde imar planı değişikliği talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.


170-İlimiz Merkez Değirmen Boğazı Mevkii ile ilgili alınmış Belediye Meclis kararının tekrar incelenmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.


171-İlimiz Merkez Paşaköyü 4 pafta, 2989,2987, 2191,2988 nolu parsellerde Mevzi İmar Planı talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.


172-İlimiz Merkez Ovaköy köyü İ19c15d pafta, 15 nolu parselde Mevzi İmar Planı talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın İmar Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

 

173-2009-2010 Eğitim ve Öğretim döneminde uygulanacak Okul Servis Araçları ücret tarifesi ile 2010 yılında uygulanacak Personel Servis Araçları ücret tarifesinin belirlenmesi talebi ile ilgili evrak ve eklerinin okunmasına müteakip, Meclis Başkanı bu dosya üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde: Evrakın Tarife ve Mesai Komisyonuna havalesinin yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi.


174-Yapılan oylama neticesinde;İlimiz Merkez Hisariçi Mahallesi 31 pafta, 325 ada, 1 nolu parsel dosyasındaki evraklarda görüldüğü gibi 19 L I ve 20 L IV nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında İlkokul Alanı ve Yolda kalmaktadır. Mevcut yolların daratılmasına yönelik talep bölgedeki kişi sayısına göre hazırlanmış olan kentsel ve teknik altyapı (oyun alanı, yeşil alan vb. ) alanlarının kişi başına düşen donatı oranını azaltacağı, yapı yoğunluğunu arttırarak bölgenin sosyal ve teknik altyapısını olumsuz yönde etkileyeceğinden, kentimizin imar planı bütünlüğünün korunarak düzenli bir yapılaşma sağlanması için talebin uygun görülmediği hakkındaki İmar Komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

 

175-Yapılan oylama neticesinde; İlimiz Merkez Köseler Köyü 11 pafta, 204,207,366 ve 367 nolu parseller dosyasındaki evraklarda görüldüğü gibi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ve belediye sınırımız dışında, mücavir alan sınırımız içinde kalmaktadır. Söz konusu yerler ile mevcut yerleşim alanları arasında belli bir mesafe bulunduğundan, bu bölgede yaşaması planlanan kişilerin mevcut kentsel, teknik ve sosyal altyapı donatı alanları arasında bağlantı kurma imkanı bulunmadığından, donatı alanlarından yoksun sağlıksız ve düzensiz bir çevre oluşturulmaması için talebin uygun görülmediği hakkındaki İmar Komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

 

176-Yapılan oylama neticesinde; İlimiz Merkez Ayşebacı Köyü 23 pafta, 730,731,732,785, 791 ve 24 pafta,781 nolu parseller, dosyasındaki evraklarda görüldüğü gibi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ve Belediye sınırımız dışında, mücavir alan sınırımız içinde kalmaktadır. Söz konusu yerler ile mevcut yerleşim alanları arasında belli bir mesafe bulunduğundan, bu bölgede yaşaması planlanan kişilerin mevcut kentsel, teknik ve sosyal altyapı donatı alanları arasında bağlantı kurma imkanı bulunmadığından, donatı alanlarından yoksun sağlıksız ve düzensiz bir çevre oluşturulmaması için, talebin uygun görülmediği hakkındaki İmar Komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

 

177-Yapılan oylama neticesinde; İlimiz Merkez Köseler Köyü Arkbaşı mevkii 7 pafta, 217 nolu parsel, 11 pafta, 218 ve 219 nolu parseller dosyasındaki evraklarda görüldüğü gibi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ve belediye sınırımız dışında, mücavir alan sınırımız içinde kalmaktadır. Söz konusu yerler ile mevcut yerleşim alanları arasında belli bir mesafe bulunduğundan, bu bölgede yaşaması planlanan kişilerin mevcut kentsel, teknik ve sosyal altyapı donatı alanları arasında bağlantı kurma imkanı bulunmadığından, donatı alanlarından yoksun sağlıksız ve düzensiz bir çevre oluşturulmaması için talebin uygun görülmediği hakkındaki İmar Komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.


178-Yapılan oylama neticesinde; İlimiz Çay Mahallesi 25 pafta,561 ada, 61,62 ve kısmen 2 nolu parseller, dosyasındaki evraklarda görüldüğü gibi 561 ada, 61,62 ve 2 nolu parselin bir kısmı Bitişik Nizam B-5 katlı mesken alanında, 2 nolu parselin bir kısmı ise Camii Alanında kalmaktadır. Çay Mahallesi 25 pafta, 561 ada, 1 nolu parselde mevcut bulunan Vicdaniye Camiisinde “Eski Eser” şerhi bulunmasından dolayı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun görüşü doğrultusunda şehir plancısı tarafından hazırlanıp, dosyasında sunulduğu şekliyle; 561 ada, 61,62 ve kısmen 2 nolu parselin Bitişik Nizam B-5 katlı Mesken Alanından Bitişik Nizam B-5 katlı Ticaret Alanı olarak 1/5000 ÖLÇEKLİ 19-20 LM Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 20 L I-IV nolu Uygulama İmar Planlarına işlenmesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun görüldüğü hakkındaki İmar Komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.


179-Belediye sınırlarımız dahilinde kurulan pazar yerlerinin bulunduğu semtin sosyal ve ekonomik farklılıklar da dikkate alınarak, pazar yerlerinden metrekare başına alınacak olan işgal harcı tarifesinin belirlenmesi hakkındaki, Tarife ve Mesai Komisyonun Meclisimize sunmuş olduğu raporu ile eklerinin okunmasına müteakip, müzakerelere geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde müzakerelerin tamamlandığını ve oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde;

 

1-Pazar yerlerinin kurulduğu mahallin ekonomik ve sosyal farklılıklarıda göz önüne alınarak 4 grupta toplanması ve grupların aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmasına;


1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
Gümüşçeşme Mh. B. Evler Mh. Gümüşçeşme Mh. H. İlbey Mh.
Pazar Pazarı Cumartesi Pazarı Salı Pazarı Perşembe Pazarı

 

Atatürk Mah. Kayabey Mah. 2. Gündoğan Mh. Cumartesi Pazarı Cuma Pazarı Cuma Pazarı


Atatürk Mah. B. Evler Mah. 1. Sakarya Mah.
Salı Pazarı Çarşamba Pazarı Perşembe Pazarı

 

A.Menderes Mh. Sütlüce Mah. Yeni Mah.
Pazar Pazarı Pazartesi Pazarı Toki Pazar Pazarı

 

G.Osman Paşa Karaoğlan Mah.
Çarşamba Pazarı Pazartesi Pazarı

 

2- Gruplar itibari ile, Pazaryeri İşgal Harçlarının aşağıda belirtildiği gibi,

 

1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1,5.-TL / m2 1,25.-TL/m2 1,00.-TL /m2 0,5.-TL /m2

 

olması ve uygulamaya konulması hakkındaki Tarife ve Mesai Komisyon raporu oyçokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclis Başkanı İsmail OK ve Meclis üyelerimizden; Ahmet HELVACIGÜL, Mustafa BİLSEM, Tuna AKTÜRK, Birol KAÇAK,Faruk DEMİRASLAN, Yusuf ÖZENÇ, Metin ÖZPINAR, Bayram Ali AVCI, Niyazi TUNÇ,Mesut KUŞKU, İlyas GÜNEŞ, Tahir KORUCUOĞULLARI, Gülay BİRDAR, Nazif EREN, Turan GÜRBÜZ, Mustafa AYDİŞ, Cüneyt ERMİŞLER, Ayten AKAT, Kemal BÜYÜKAKIN, Hazım KÖSE, Nejdet ERDOĞAN, Canan KOVACIOĞLU, Zafer ÇAKIR, Kadir KETHÜDA, Recep MEŞE, olmak üzere 26 Kabul oylarına karşılık, diğer meclis üyelerimizden, İsmail SARSILMAZ, Adil UZ,Ekrem İZCİ, Yusuf HOCAOĞLU Red oyu, İlyas KAPISIZ ve Tülay BABUŞÇU Çekimser oyu kullanmışlardır.


180-Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclisimizin 2009 yılı Kasım ayının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 05 / Kasım / 2009 Perşembe günü saat :20.00’de aynı salonda yapılması hususu, oybirliği ile kabul edildi.

Ana Sayfa | Rss | E-Belediye | Kent Rehberi | Site Haritası | İletişim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi