SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
icon
icon
icon
icon
icon

Yeni Su Abonelik İşlemleri için Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Dilekçe (Matbu olarak Su Abone Servisinden temin edilir)
2. Mesken Su Aboneliği için : Yapı kullanma izin belgesinin fotokopisi
İnşaat aboneliği için : İnşaat ruhsatının fotokopisi
3. Tapu fotokopisi
4. Abone olacak kişinin kimlik fotokopisi,kiracılar için kira sözleşmesi
5. Şirket adına abonelik yapılacak ise : Şirkete ait imzaya yetkili kişinin imza sirküsü, kişinin yetki belgesi.
6. Su sayaç seri numarası ( kullanılacak su sayacı mutlaka çekvalf`lı olacaktır)
7. Belediyemiz Kentli Servisinden abone olacak kişi alacağı Muhatap Numarası ile birlikte kişinin Belediyemiz Kentli Servisinden Kayıt Belgesi alması gerekir.
8. Binaya ilk abonelik için su keşfi yapılması gerekir.
9. İlk aboneliklerde abone ücreti, iştirak payları, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, boru çapı, kazı yapılacak zemin (toprak, asfalt vb) özelliklerine bakılarak saptanır ve ücretleri peşinen alınır.

Depozit Tutarı : Mesken Aboneliği için : 50,00 TL
Ticarethane için : 100,00 TL.
Şantiye (İnşaat) için : 100,00 TL

Bahçe Suyu : 100,00 TL

10. İlk defa su abonesi olacaklarda, DASK, Zorunlu Afet Sigortası poliçe fotokopileri gereklidir.

11. Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır. Yeni su bağlanacak binanın tesisatı, kollektörü hazır olacak, ekiplerimizce tesisat kontrol edildikten sonra şebekeden bağlayacaklardır.

Su Aboneliği İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler:

Bağlı bulunulan Balıkesir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Abone Servisine şahsen başvurulmalıdır.

1. Kimlik fotokopisi
2. Şirket adına abonelik yapılacak ise: Şirkete ait Ticaret Sicil Gazetesi, imzaya yetkili kişinin imza sirküsü, kişinin yetki belgesi,
3. Su Abonesi Numarası
4. Depozit Tutarı : Mesken Aboneliği için : 50,00 TL
İş Yeri için : 100,00 TL

Su Aboneliği Kesik ise Açılması için 15.00 TL (KDV Hariç ) Açma Kesme Ücreti Alınmaktadır.

5. Abone üzerine Tahakkuk eden borçlar tahsilat edilmiş olacaktır.
6. Belediyemiz Kentli Servisinden abone olacak kişinin Belediyemiz Kentli Servisinden Kayıt Belgesi alması gerekir.
7. Teminat (depozito) alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenecektir.

8.Kiracılar için kira sözleşmesi veya yerleşim yeri belgesi
Eğer vatandaş suyun kesik olduğunu beyan ederse su açma emri düzenlenerek aynı gün suyu açılır.

Geçici Kapama İşlemi İçin Ne Yapılır?

Belirli bir süre için kullanılmayacak konut yada işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden sayacın üzerindeki son endekse kadar ödemesi yapıldıktan sonra geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

Aboneliğin İptali İçin Ne Yapılabilir?

Aboneliğin iptali istendiğinde bağlı bulunulan Balıkesir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Abone Servisine şahsen başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Su sayacı üzerindeki son endeks kullanıcı tarafından okunarak servise bildirilir. Varsa tahakkuk eden miktar tahsil edilir. Sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır. (Abone teminatı mutlak suretle aboneliği yaptıran kişiye verilir.)

Fatura Yüksek Gelirse Nereye, Nasıl Başvurulur?

Öncelikle, başvuru bağlı bulunulan Balıkesir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Tahakkuk Servisine yapılır. Serviste bulunulan matbu itiraz dilekçesi doldurularak kullanıcı abone tarafından imza edilir. Ekiplerimiz tarafından düzenlenen sayaç sökme fişi ile sayaç sökülür, yerine yeni sayaç takılır. Sonra sökülen su sayacının kontrolü için Balıkesir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen dilekçe Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü`ne gönderilir. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü`ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanan gününe kadar ödemeyi yapmaz ise rapor neticesi doğru geldiği takdirde gecikmeli ödemek zorunda kalır. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkar ise abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara "abone alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür yada nakden ödenir.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçmek İçin ve Çok Sayaçtan Tek Sayaca Geçmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Ana sayacın son endekse kadar borcu ödenip ardından, Balıkesir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Abone Servisine müracaat yapılır. Yukarıda su aboneliği için belirtilen işlemlere göre yeni abonelik yapılır.

Kuyu Suyu Aboneliği için neler yapılır?

Kuyu suyu kullananlar Atıksu Toplama, Arıtma ve Bertaraf Ücreti adı altında sayaçtan okunan m3 üzerinden tahakkuk edilen ücreti ödemek zorundadırlar.

Kuyu suyu kullanan işyeri ve meskenler kuyu suyu aboneliği için;
1. Kuyu suyuna bağlanılacak su sayacı seri numarası
2. Abone olacak kişinin kimlik fotokopisi

3. Kuyu Suyu Aboneliğinden Depozito Alınmamaktadır.

Binalarını Şehir Kanalizasyon Şebekesine bağlamak isteyen kullanıcılar ne yapmalıdır?

Şehir kanalizasyon şebekesine binanın bağlanabilmesi için kullanıcı kişi Belediyemiz Kentli Servisinden alacağı Muhatap Numarası ile birlikte kişinin Belediyemiz Kentli Servisinden Kayıt Belgesi alması gerekir, bir dilekçe ve binaya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte müracaatta bulunur. Yerinde keşif yapılarak kazı yapılacak zeminin durumu (toprak, asvalt vb.) belirlenerek kazı ücretleri ile kanal bağlantı ücretleri alınır. Kanal bağlantısı ise en kısa zamanda ekiplerimizce yapılır.

Su Sayaçlarında Kış Döneminde ne gibi Önlemler Alınmalıdır?

Bilindiği gibi kış döneminde açıkta bulunan ve rüzgar alan su sayaçlarında don olayları nedeniyle patlamalar meydana gelmektedir. Aşağıda belirtilen hususlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

1-Açıkta bulunan, özellikle kuzey rüzgarlarının hakim olduğu yerleşim alanlarındaki su sayaçları bir sandık içerisine alınmalı ve sandık içine ağaç talaşı konulmalıdır.
2-Sandık içerisine alınmayan su sayaçları bez ile sarılmalı ve kesinlikle açıkta bulundurulmamalıdır.
3-Kesinlikle sayaçlar üzerine sıcak su dökülmemelidir.
4-Su sayaçları ateşle ısıtılmamalıdır.
5-Sayaçlar üzerine çekiç vs. ile vurulmamalıdır.
6-Açıkta bulunan su borularının üstleri sarılmalıdır.
7-Su sayacı patladığında yeni sayacı abone kendisi alacak olup, sayaç ekiplerimizce yerine takılacaktır.
8-Su sayaçlarında meydana gelecek patlak ve arızalarda vatandaşlarımız gece ve gündüz ALO-SU VE KANAL ARIZA Tel-185 nolu telefona veya gündüz mesai saatlerinde 243 04 00 / 1515 nolu telefona bildirebilirler.

Müdürlüğümüz ile ilgili Önemli Telefon Numaralarımız:

Belediye Santral : 243 04 00
Su ve Kanalizasyon Müdürü : 241 10 55
Su ve Kanalizasyon Arıza (Alo Su-Kanal) : 185 (24 saat açık)
Su Sayaç Arızalarında : 243 04 00 / 1515
Su Abone İşlemleri : 243 04 00 / 1525
Su Fatura İşlemleri : 243 04 00 / 1514
Su Açma-Kesme İşlemleri : 243 04 00 / 1510
Kanalizasyon İşlemleri : 243 04 00 / 1503
Müdürlüğümüz Personel Servisi : 243 04 00 / 1504

Ana Sayfa | Rss | E-Belediye | Kent Rehberi | Site Haritası | İletişim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi