Başkan'ın Ofisi

Başkanın Ofisi

ulasim
Başkanın Ofisi Başkan Edip Uğur’un çalışma ofisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın faaliyetlerini sürdürdüğü Öz Merkez’in 6.katında bulunuyor.

Daha önce Balıkesir İl Özel İdaresi tarafından kullanılan Öz Merkez, 6360 Sayılı Kanun gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile birlikte il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna geçti. Mevcut kiracıların tahliyesi ile birlikte katları yeniden düzenlenen binanın tümü belediye tarafından kullanılıyor.

Başkanlık makamının tüm faaliyetleri, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından, görev ve çalışma yönetmeliği dahilinde izleniyor ve yönetiliyor. Özel Kalem Müdürlüğü, Temsil ve Protokol Şefliği ve Basın-Yayın ve Hakla İlişkiler Şefliği olmak üzere iki birimle hizmet veriyor.

Başkan Danışmanları

Büyükşehir Belediye Başkanı için, 5216 Sayılı Kanunun 20.maddesine göre, nüfusu ikimilyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebiliyor.

Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez.

Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlı oluyor ve bu süre belediye başkanının görev süresini aşamıyor.

Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödeniyor.

Başkan Ahmet Edip Uğur’un, halen 2 danışmanı bulunuyor.