Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi 155 Ada 114, 115, 116, 117, 152 ve 154 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İlimiz Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi 155 Ada 114, 115, 116, 117, 152 ve 154 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.02.2018 tarihli ve 227 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 04.04.2018 ve 03.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.