Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi 179 Ada 6 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Altıeylül ilçesi Kesirven Mahallesi 179 ada 6 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 24.01.2019 ve 22.02.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 30.1.2019 12:05:40