Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi 7636 Ada 4 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi 7636 Ada 4 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2018 tarihli ve 541 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 02.08.2018 ve 31.08.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 2.8.2018 10:17:40