Altıeylül İlçesi Sınırları Dahilinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri

Altıeylül ilçesi sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 01.10.2018 ve 30.10.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 1.10.2018 11:30:15