Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi 1349 Ada 9 ve 10 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi 1349 ada 9 ve 10 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 29.11.2018 ve 28.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 29.11.2018 09:15:56