Ayvalık İlçesi Tıfıllar Mahallesi 131 Ada 4-5-6-7-8-9-12-13-14 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Ayvalık İlçesi Tıfıllar Mahallesi 131 Ada 4-5-6-7-8-9-12-13-14 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.01.2018 tarihli ve 87 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.03.2018 ve 09.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.