Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

ulasim

Balıkesir ilimiz ülke çapında gelişmekte olan altyapı ve ekonomik potansiyelleri ile Türkiye’nin geleceğinde parlayan şehirlerden biri olmaya adaydır. Balıkesir İzmit Körfez Geçişi ile İstanbul – İzmir Otoyolu; İstanbul – İzmir yüksek hızlı tren aksı, lojistik merkezler ve Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi mega projelerin kesişimin de yer almakta, 20 milyon kişinin yaşadığı Marmara Havzasının gelişiminde stratejik konumda bulunmaktadır.

Balıkesir ili sanayi, turizm, tarım ve ulaşım sektörleri ile coğrafi konumunun getirdiği avantajlar çerçevesinde belirli bir vizyon çerçevesinde bütüncül olarak yeniden planlanmaktadır. 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmuş ve ilin bütün sınırları Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilmiştir. Bu tarihten itibaren gerek kent merkezinde gerekli dönüşümün ve dinamizmin sağlanması gerekse de geleceğinin il bütünü dâhilinde hizmetlerin hakça ve adaletli olarak dağıtılması ana görevimizdir.

Bu bağlamda; yenilikçi, ideal, geleneksel değerlerin geleceğine ışık tuttuğu bir Balıkesir için büyükşehir hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ihtiyacı gündemdedir. Kentsel hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra bir sosyal yaşam merkezi olarak halkı ile bütünleşebilen evrensel değerleri uhdesinde barındıran bir hizmet binası için bilimsel ve estetik anlamda en doğru projenin hayat geçirilmesi için yarışma yolu tercih edilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası için, mevcut durumda sıkışık vaziyetteki kent merkezini rahatlatmak adınaüst ölçekli planlarda yeni alt merkezlerin kurgulandığı bir gelişme bölgesinde kente bütünüyle hâkim bir konum seçilmiştir.
Tasarımcılardan temelde; çağın hizmet gereksinimlerine cevap verebilecek bir organizasyon yapısı olan, yapılı ve doğal çevreye duyarlı tasarım ilkelerinin benimsendiği, belediye hizmetlerinin yanı sıra halk için sosyal bir merkez ve çekim alanı niteliği taşıyacak, bulunduğu konum itibariyle Balıkesir’e önemli bir siluet değeri kazandıracak bir yapı beklenmektedir.

Sizler bu yarışma kapsamında; tarihinden, mimari mirasından, halkına hizmet aşkından, yola çıkan şiarı projenize ışık tutmalıdır. Yukarıda zikrettiğimiz hassasiyetlerimizin varlığı çerçevesinde geniş dimağlarınızdan çıkacak projeleri görmek, en akılcı, en akla yatkın bulunacak projenin seçildiği akabinde yapıldığı günlerin heyecanı içerisindeyiz.
Başta emeğinize, yüreğinize, ellerinize daha şimdiden teşekkürlerimi sunarken siz katılımcılarımıza yaşam boyu mutluluklar diliyorum.

Ahmet Edip UĞUR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Yarışma ile ilgili dökümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz

1 - Şartname

2 - İhtiyaç Programı

3 - Yarışma alanına ilişkin bilgi ve belgeler (567 Mb.)

4 - Katılım belgesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Soru Cevapları