Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 23.01.2017 tarih ve 2017/11 sayılı Kurul Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Ekte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-1156,3) Teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 03.03.2017 ve 01.04.2017 tarihleri arasında bir ay süre ( 30 gün ) ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.