Bandırma İlçesi Doğanpınar Mahallesi 101 Ada 5 Parsel ve 599 Parsele Ait 1/100.000 Ölçekli ÇDP Değişikliği

Bandırma ilçesi Doğanpınar Mahallesi 101 ada 5 parsel ve 599 parsele ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.10.2018 ve 07.11.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 9.10.2018 10:21:37