Bandırma İlçesi Doğanpınar Mahallesi 2048 Ada 2 Parsel ve 2049 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Bandırma ilçesi, Doğanpınar Mahallesi, 2048 ada 2 parsel ve 2049 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2019 tarihli ve 187 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 04.03.2019 ve 02.04.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 4.3.2019 09:55:16