Bigadiç İlçesi Okçular Mahallesi 138 Ada 122-128130-131 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Bigadiç İlçesi Okçular Mahallesi 138 ada 122 parsel ve 138 ada 128-130-131 parsellere verilen muvafakatnamelerle yola cephe sağlanan taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:25163) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:25164) Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 275 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 275 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2017 - 24.04.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.