Burhaniye İlçesi Kocacami Mahallesi 123 Ada 44 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Burhaniye İlçesi Kocacami Mahallesi 123 Ada 44 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.03.2018 tarihli ve 304 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.04.2018 ve 08.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.