Burhaniye İlçesi Şarköy Mahallesi 3461 Parsele (Eski 3432 Parsel) Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi hk.

Burhaniye ilçesi Şarköy Mahallesi 3461 parsele (Eski 3432 parsel) ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.09.2017 tarih ve 1050 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 11.10.2017 ve 10.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.