Dursunbey İlçesi, Bozyokuş Mahallesi, 125 Ada, 170 ve 171 Parseller ve Çiftçi Mahallesi, 239 Ada, 49 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Dursunbey ilçesi, Bozyokuş Mahallesi, 125 ada, 170 ve 171 parseller ve Çiftçi Mahallesi, 239 ada, 49 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.06.2019 tarihli ve 536 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 11.07.2019 ve 09.08.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 11.7.2019 09:45:01