Dursunbey İlçesi, Cebeci Mahallesi, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55 ve 752 Adalara Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Dursunbey ilçesi, Cebeci Mahallesi, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55 ve 752 adalara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2019 tarihli ve 623 sayılı meclis kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 31.07.2019 ve 29.08.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 31.7.2019 09:17:46