Dursunbey (Merkez) İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı

Dursunbey (Merkez) İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı (NİP-25008) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.03.2017 ve 06.04.2017 tarihleri arasında bir ay süre ( 30 gün ) ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.