Edremit İlçesi Akçay Mahallesi 529 Adaya Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit İlçesi Akçay Mahallesi 529 Adaya Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.05.2018 tarihli ve 550 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.06.2018 ve 11.07.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.6.2018 09:02:52