Edremit İlçesi, Camivasat Mahallesi, 1371 Ada, 4 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit ilçesi, Camivasat Mahallesi, 1371 ada, 4 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2019 tarihli ve 600 sayılı Meclis Kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 31.07.2019 ve 29.08.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 31.7.2019 09:02:09