Edremit İlçesi Soğanyemez ve Hamidiye Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Edremit ilçesi Soğanyemez Mahallesi 374 ada 5 parsel ve Hamidiye Mahallesi 1579 ada 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.10.2018 ve 07.11.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 9.10.2018 10:17:12