Edremit İlçesi Yolören Mahallesi 162 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

İlimiz Edremit İlçesi Yolören Mahallesi 162 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.12.2017 tarihli ve 1456 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 22.02.2018 ve 21.03.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.