Edremit İlçesi Yolören Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit ilçesi, Yolören Mahallesi, muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25.02.2019 ve 26.03.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.2.2019 12:35:46