Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Gevede Mevkii, 199 Ada, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 97, 98, 99, 100, 101, 125 Parseller ve 332 Ada, 1, 2, 3, 4 Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Gevede Mevkii, 199 ada, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 97, 98, 99, 100, 101, 125 parseller ve 332 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 07.05.2018 tarih ve 2018-4/22 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 10.01.2019 ve 08.02.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 10.1.2019 09:28:41