Gönen İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1603 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14 Parseller ve 1555 Ada 1-2-3-4-5-6 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Gönen İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1603 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14 parseller ve 1555 ada 1-2-3-4-5-6 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2017 tarih ve 235 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-6774,3) Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 28.03.2017 - 28.04.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile duyurulacakolup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.