İlimiz Edremit İlçesi Güre Mahallesi'nde Kıyı Kenar Çizgisi İlanı

İlimiz Edremit İlçesi, Güre Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli I17-c-18-b-4-b nolu halihazır harita paftası Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca yapılan kıyı kenar çizgisi tespit, aktarma ve iptal işlemi 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu ve İlgili Yönetmeliği dikkate alınarak incelendiği belirtilerek, I17-c-18-b-4-b nolu kıyı kenar çizgisi paftasının 1 ay süre ile askıya çıkarılması talep edilmektedir.

İlimiz Edremit İlçesi, Güre Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli I17-c-18-b-4-b nolu halihazır harita paftası Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu tarafından tespit edildiğinden, 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 25/06/2018 - 24/07/2018 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.6.2018 09:16:46