İlimiz Erdek İlçesi, Halitpaşa Mahallesi Hudutları Dahilinde Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İlimiz Erdek ilçesi Halitpaşa Mahallesi hudutları dahilinde Bandırma- Erdek- Narlı İl Yolu Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.01.2019 ve 06.02.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 8.1.2019 09:15:41