Kamuoyuna Duyurulur

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve yönetimiyle ilgili olarak son günlerde çeşitli basın yayın organlarından çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili olarak açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Açıklama aşağıda sunulmuştur:

"Son günlerde yazılı ve görsel basında idaremiz ile ilgili maksatlı ve okuyucuda kuşku ve husumet yaratma gayesine hizmet ettiği anlaşılan haberler yayınlanmaktadır. İçinden geçmekte olduğumuz bu hassas süreçte kamu otoritesinin hayal ürünü ve gerçeğe aykırı bu tür haberlerle yıpratılmaması gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu ifadeler herhangi bir haber niteliği taşımayıp, basın ahlak kuralları ile de bağdaşmamaktadır.

Bilindiği üzere, kamu hizmetlerinde devamlılık esastır. Bu nedenle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sayın Ahmet Edip Uğur’un istifasından sonra, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve kamu otoritesinde boşluk oluşmaması amacıyla idaremiz üst düzey yöneticileri ile faaliyetlerimiz hususunda gerçekleştirilen bir toplantıyla ilgili olarak yapılan haberlerde, kamuoyu nezdinde algı oluşturulmaya çalışılmış, bu suretle de haber verme işlevinin çok ötesine geçilerek asılsız iddialarla idaremizin itibarı zedelenmek istenilmiştir.

Hükümetimizin genel politikalarına uygun olarak hizmetlerini yürüten başkanlığımız, çalışma hedeflerini bu doğrultuda belirlemektedir. Söz konusu hedef ve politikaların uygulanmasına dönük yapılan bir toplantıya ilişkin gerçeğe aykırı ve maksatlı haberlerin kamu otoritesindeki düzenin sarsılması ve itibarsızlaştırılmasına yönelik olduğu düşünülmekte olup bu ve benzeri iddialar hakkında yasal sürecin başlatıldığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."