Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi 8970 Ada 5 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi 8970 Ada 5 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.02.2018 tarihli ve 221 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiş, ilgi (a) meclis kararında yapılan sehven hata Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarihli ve 242 sayılı kararı ile düzeltilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 04.04.2018 ve 03.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.