Karesi İlçesi Yaylabayır Mahallesi 633, 634, 635, 636 Parseller 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 Uygulama İmar Planı

Karesi İlçesi Yaylabayır Mahallesi 633, 634, 635, 636 parseller 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2018 tarihli ve 180 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.03.2018 ve 11.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.