Kepsut İlçesi Poyrazgölü 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Teklifi

İlimiz Kepsut İlçesi Poyrazgölü Rüzgar Enerji Santrali Projesine ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.09.2017 tarih ve 1067 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 30.10.2017 ve 29.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.