Susurluk İlçesi Danaveli Mahallesi 58 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Susurluk İlçesi Danaveli Mahallesi 58 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.09.2017 tarih ve 1088 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 30.10.2017 ve 29.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.