Susurluk İlçesi Kayıkçı Mahallesi 210 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi 210 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.10.2017 tarihli ve 1124 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 20.11.2017 ve 19.12.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurullacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.