Encümen

Belediye encümeni, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3.maddesine göre, belediye meclisi ve belediye başkanlığı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısını oluşturan üç organından biridir.

Büyükşehir belediye encümeninin oluşumu (5216 SY.Kan Md.16) Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanı, 
Ahmet Edip UĞUR - Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Meclisinden Seçilen Üyeler

Adı Soyadı 
Ekrem OkanEncümen Üyesi
Yusuf HocaoğluEncümen Üyesi
Ekrem PehlivanEncümen Üyesi
Mehmet Birol ŞahinEncümen Üyesi
Özer KoyuncuEncümen Üyesi

Birim Amirleri Arasından Seçilen Üyeler

Adı Soyadı 
Osman Yenidoğan Genel Sekreter
Pakize KadıoğluYazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı V.
İsmail ÇurMali Hizmetler Dairesi Başkanı
Nazım Ergelen İtfaiye Dairesi Başkanı
Ahmet ŞahanEmlak ve İstimlak Dairesi Başkanı