Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Selami Barut
 • Görevi : Bilgi Teknolojileri Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 1510 / 1293
 • E-posta : sbarut@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş
  1976 yılında Balıkesir’de doğdu.

  1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas MYO Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.

  2001- 2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalıştı.
  Nisan 2014’ten itibaren Balıkesir Büyükşehir  Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevini sürdürdü.

  2015 Ocak ayı itibariyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdür V. olarak görevine devam etmektedir.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır.


 • Görevleri
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünün Görevleri şunlardır:

1) Bilişim Teknolojisinde olan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere uygun olarak sistem yazılımlarını ve donanımlarını incelemek,  Belediyenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde planlamak,
2) Mevcut Server (Ana Sunucu) bilgisayarlarının fiziksel güvenliğini sağlamak, veri işleyişinin sağlıklı ve etkin olması için gerekli önlemleri almak, Afet yönetmeliğine uygun olarak veri güvenliğini sağlamak,
3) Serverların bakım ve onarımları ile sanal sürücülerin ve kullanılan yazılımlar ile veritabanlarının sağlıklı işlemesini sağlamak, yedekleme işlemlerini yapmak,
4) Server malineleri, bağlı siviçler, Router, bilgisayarlar, yazıcı ve faks makineleri vb.ağ içerisinde gerekli yönetim, yetkilendirme işlemlerini yapmak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek,
5) Belediyemizin iç ve dış network yapısını kurmak,kurdurmak, işlerliğini sağlamak,
6) İnternet güvenliğini ve 5651 yasası gereği internet log’larının tutulmasını, internet kullanıcılarının yetkilerine göre interneti kullanmalarını sağlamak,
7) Kablolama, fiber, donanım bakım-onarım, Switch,router, yazıcı vb gibi ek donanımların kurulum işlemlerini yapmak, yaptırmak,
8) Cbs (Coğrafi), Ukome, Aykome ve Afko Bilgi sistemlerinin yönetilmesi için gerekli olan alt yapıyı hazırlamak, kurmak, kurdurmak, ilgili birimlere destek vermek,
9) Birimlerin donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve yaklaşık maliyet, şartname ve ihale dosyasını hazırlamak ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na göndermek,
10) Belediyemiz Web sayfasının işlerliği için teknik destek vermek, mobil uygulamalar için uygun yazılımları üretmek, ürettirmek ve kullanıma hazırlamak, Web sayfası güvenliğini  sağlamak,
11) IP telefon santralleri sistemleri ve benzer iletişim ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,
12) Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan alanlarda her türlü kablosuz haberleşme, internet, görüntü sistemlerini yapmak, yaptırmak, yayınlamak ve ihtiyaç olan sistemler için digital ortamda kayıtlarını tutmak,
13) Daire Başkanlığı birimleri ile koordineli çalışmak
14) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
15) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
16) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.