Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Pınar Fırat
 • Görevi : Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 1510 / 1292
 • E-posta : pdeniz@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş
  Pınar FIRAT, 1986 yılında Balıkesir’de doğdu.

  Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı bölümünden mezun oldu.

  2006-2010 tarihleri arasında özel bir yazılım firmasına bağlı olarak Balıkesir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesinde Eğitim Destek Personeli olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından itibaren Balıkesir Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde memur olarak görev yaptı. 

  2015 Ocak ayı itibariyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdür V. olarak görevine devam etmektedir.


 • Görevleri
Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görevleri şunlardır:

1) Belediye birimlerinin verimli ve etkili çalışmalarını sağlamak için, ihtiyaç duyulan yönetim bilgi sistemi yazılımlarını client-server ve web tabanlı teknolojileri kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en güncel ve uygun yazılımların temin edilmesi ve ortak bir veritabanında hizmete alınmasını sağlamak,
2) Belediye otomasyon sistemde ihtiyaç duyulan veri güncelleme veya yeni projeler çerçevesinde oluşan talepler doğrultusunda ilgili birimler ile birlikte çalışarak verinin elde edilmesi için yöntemleri hazırlamak ve gerekli koordinasyonu kurarak teknik destek verilmesini sağlamak, gerekiyorsa saha çalışması yapmak veya yaptırmak,
3) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulması ve işletilmesine yönelik ilgili birimlerle çalışma yapmak, veri bütünlüğünü korumak ve EBYS nin ilgili birimlerle koordinasyonlu çalışmasını sağlamak,
4) Belediye otomasyonunda bulunan yazılımlar için son kullanıcılara eğitim vermek veya verdirmek, Şube müdürlüğünün eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin alınmasını sağlamak,
5) Yönetim Bilgi Sistemini kullanan birimlerdeki kullanıcılara verilecek olan yetkileri Daire Başkanlıklarının yazılı onayları ile tanzim etmek, listelemek, raporlamak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek,
6) Yönetim Bilgi Sistemlerinin devamlılığını, gelişmesini ve veri bütünlüğünü sağlamak, Kurum içi ve dışı verileri toplayarak analiz ve istatistikleri oluşturmak,
7) Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu veriyi, onay alarak paylaşıma açmak ve belediyenin diğer kamu kurumlarından ihtiyaç duyduğu verinin alınması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
8) Mekansal ilişkisi olan tüm verilerin yazılım araçları sayesinde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile ilişkilendirilmesini sağlamak,
9) Yönetim, Coğrafi, UKOME, AYKOME ve AFKO Bilgi Sistemlerinin yönetilmesini ve gerektiğinde  internet üzerinden yayınlanmasını sağlamak,
10) İhtiyaç duyulan yazılımlar ile ilgili yaklaşık maliyet, şartname ve ihale dosyasını hazırlamak ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na göndermek,

İhale suretiyle yaptırılan altyapı-üstyapı ve sanat yapıları projelerinin ve yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak,

11) İhaleli işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak, alınan yazılım ve donanımların kuruma entegrasyonunu sağlamak.


12) Yönetim Bilgi Sistemleri için kurumsal düzeyde standartlar belirlemek, belirlenen standartların kontrolünü yapmak ve uygulanmasını sağlamak, uygulamanın bütünlüğünü sağlamak için diğer daire başkanlıklarına görüş bildirmek,


14) Belediyede kullanılan tüm yazılımların Lisans durumunu kontrol etmek,  ihtiyaç duyulan yazılımların tespitini yaparak temin edilmesini sağlamak, yazılım envanterini güncellemek,


15) Daire Başkanlığı birimleri ile koordineli çalışmak,


16) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,


17) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,


18) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

iş ve işlemlerini yürütür.