Mevzuat

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları esasen  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Belediye faaliyetlerini düzenleyen bu ana kanunların yanı sıra, büyükşehir belediyesi faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların düzenlenmesine yönelik olarak çıkarılmış çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ bulunmaktadır. 

Söz konusu mevzuata, türüne veya faaliyetlerini öğrenmek istediğiniz birime göre bu bölümde sorgulamak suretiyle ulaşabilirsiniz.NO TARİH AÇIKLAMA İndir
1269 25.10.2016 Disiplin Amirleri Yönetmeliği
362 16.03.2017 Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik
1587 20.12.2016 Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
239 15.10.2014 Hasta Nakil Hizmetleri Yönetmeliği
915 13.10.2015 Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
447 25.05.2015 Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
789 17.09.2015 Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
915 13.10.2015 Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
970 28.07.2016 Otobüs Terminal ve Liman İşletmesi Yönetmeliği
155 26.01.2017 Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
143 16.09.2014 Sosyal Destek Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
606 14.07.2015 Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
985 22.08.2017 Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
303 20.03.2018 İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
06.09.2017 İç Denetim Yönergesi
1553 18.12.2018 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliği
1553 18.12.2018 5 Daire Başkanlığına Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişiklikleri
096 22.01.2019 Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
1675 27.12.2018 Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1676 27.12.2018 Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Yönetmeliği
247 26.02.2019 Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
352 25.04.2019 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
423 28.05.2019 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
655 23.07.2019 Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
656 23.07.2019 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
656 23.07.2019 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
938 24.10.2019 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1086 26.11.2019 Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi
072 21.01.2020 Ticari Taksi Yönetmeliği
244 14.05.2020 Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
245 14.05.2020 Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
428 28.07.2020 İtfaiye Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
429 28.07.2020 Servis Araçları Yönetmeliği
427 28.07.2020 Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
430 28.07.2020 Boş Arsalar, Bina Bahçeleri ve Terkedilmiş Yapılar Bakım Yönetmeliği
689 29.09.2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
695 13.10.2020 Birim Kapatılması
833 26.10.2020 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
834 26.10.2020 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
835 26.10.2020 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1117 24.12.2020 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1167 24.12.2020 Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
1166 24.12.2020 Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
033 12.01.2021 Kent Estetiği Kurulu Yönetmeliği
099 26.01.2021 Toplu Taşıma Yönetmeliği
238 25.02.2021 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
239 25.02.2021 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
240 25.02.2021 Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik