icon-cloud.svg
28
°
logo-2.png
cloud.png
28
°
logo-2.png
Marmara İlçesi, Ekinlik Adası Feribot İskelesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
01.02.2021

Marmara ilçesi, Ekinlik Adası Feribot İskelesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 07.10.2020 tarih ve 2020/20-3 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiş, plan 13.01.2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 01.02.2021 ve 02.03.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.