icon-cloud.svg
30
°
logo-2.png
cloud.png
30
°
logo-2.png
Marmara İlçesi Kıyı Kesimine Ait 1/1000 Ölçekli G19-d-17-a-04-a Nolu Halihazır Harita Paftası Üzerine Kıyı Kenar Çizgisi Aktarımı
03.02.2021

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2021 tarihli ve E-51384593-305.05-121585 sayılı yazısı ile ilimiz Marmara İlçesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli G19-d-17-a-04-a nolu halihazır harita paftası üzerine Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca kıyı kenar çizgisi aktarım, iptal ve tespit işleminin 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş ve 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.

İlimiz Marmara İlçesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli G19-d-17-a-04-a nolu halihazır harita paftası 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 03/02/2021 - 04/03/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.