icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Edremit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 0 Ada, 12 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
17.02.2021

Edremit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 0 Ada, 12 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2021 tarihli ve 89 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 17.02.2021 ve 18.03.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.