icon-cloud.svg
28
°
logo-2.png
cloud.png
28
°
logo-2.png
Burhaniye İlçesi, Geriş Mahallesi, 441 Ada 123,182,185,243 Nolu Parseller ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
17.02.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2021 tarihli ve 97 sayılı kararı ile; Burhaniye İlçesi, Geriş Mahallesi, 441 Ada 123,182,185,243 nolu Parseller ve çevresine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 17.02.2021 ve 18.03.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.