icon-cloud.svg
30
°
logo-2.png
cloud.png
30
°
logo-2.png
Burhaniye, Taylıeli Mah. 24 26 NİP Paftası, 207 Ada ve 217 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Nolu Parselleri Kapsayan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği Teklifi
17.02.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.01.2021 tarihli ve 96 sayılı kararı ile; Burhaniye İlçesi, Taylıeli Mahallesi 24 26 Nazım İmar Planı Paftası, 207 Ada 37,39,40 ve 217 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82  nolu Parselleri kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 17.02.2021 ve 18.03.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.