icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Dursunbey İlçesi Özel Proje Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
27.05.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.04.2021 tarihli ve 455 sayılı kararı ve Dursunbey Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih 45 sayılı (Özel Proje Alanı) kararı ile, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, belediyemiz internet sayfasında 27.05.2021 ve 25.06.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.