icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Havran Kocadağ, Fazlıca, Kalabak Mahallelerinde Yapılacak Olan Eko Turizm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
27.05.2021

Havran Kocadağ, Fazlıca, Kalabak Mahallelerinde yapılacak olan Eko turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.04.2021 tarihli ve 456 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 27.05.2021 ve 25.06.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulması, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.