icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Susurluk İlçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
25.08.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.07.2021 tarihli ve 764 sayılı kararı ile Susurluk ilçesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı vve 1/5000 ölçekli nazım imar planları teklifinin ilgi meclis kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.07.2021 tarihli ve 764 sayılı kararı ile Susurluk ilçesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı vve 1/5000 ölçekli nazım imar planları teklifinin ilgi meclis kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İlişikte sunulan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25.08.2021 ve 23.09.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulması, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi imar ve şehircilik dairesi başkanlığına yapılabilecektir.