icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Bandırma İlçesi Altıyüzevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde ‘Ada Kenarlarının Düzenlenmesi ve Sanayi Alanı’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
13.09.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.08.2021 tarihli ve 900 sayılı Kararı ile Bandırma İlçesi Altıyüzevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde ‘Ada Kenarlarının Düzenlenmesi ve Sanayi Alanı’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan, 14.02.2020 kabul tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’na ek olarak “İmar planları ve planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır.” denilmektedir. Bu doğrultuda; yazımız ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz internet sayfasında 13.09.2021 ve 12.10.2021 tarihleri arasında ilan edilmesi ve değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 (otuz) gün süre ile bilgilendirilecek olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.