icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Karesi ilçesi Naipli Mahallesi 130 ada 12 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
13.09.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.08.2021 tarihli ve 906 sayılı Kararı ile Karesi ilçesi Naipli Mahallesi 130 ada 12 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.09.2021 ve 12.10.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile bilgilendirme yapılacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.