icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Sındırgı İlçesi Kocakonak Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
21.09.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.08.2021 tarihli ve 886 sayılı Kararı ile Sındırgı İlçesi Kocakonak Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın uygun olduğuna karar verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması bölümü kapsamında “Madde 8b)... Planlar, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/20136495/ 73 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir...” denilmektedir. Bu doğrultuda; yazımız ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Belediyemiz internet sayfasında 21.09.2021 ve 20.10.2021 tarihleri arasında ilan edilecek olup, İlgi Meclis Kararı ile onaylanan; Sındırgı İlçesi Kocakonak Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın ilanı süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’ne yapılabilecektir.